01

XUSTAIN

Vi har netop igangsat vores nye indsats, Xustain, skal hjælpe næste generation af nystartede, midtjyske iværksættere med at tænke bæredygtighed ind i forretningsmodellen fra start.

Xustain er workshops, netværksmøder og 1-1 sparring med fokus på alt det praktiske, du som iværksætter har brug for at vide og kunne for at bygge en bæredygtig forretningsmodel.

Læs mere om XUSTAIN

I samarbejde med

02

ReDo.

I takt med at markedet kræver bæredygtige løsninger og genbrug af ressourcer, kræver markedet også nye forsyningskæder. Derfor har vi etableret ReDo. ReDo arbejder med at genanvende materialer i bulk så der kommer second life på råmaterialer. Endvidere arbejder ReDo på at opgradere cirkulære materialer, så de får en øget værdi.

ReDo har to ben: det ene ben er materialestationen, som er et grønt byggemarked, hvor brugte materialer forarbejdes og genbruges. Det andet ben er en materialebank. Banken fungerer som opsamlingssted for overskudsmaterialer fra både danske virksomheder og nedrivningssteder. Gennem materialebanken, kortlægger ReDo en virksomheds affald og udvikler en betadesignløsning. Det er hensigten, at virksomhederne i Compas har mulig for at skabe en business case på baggrund af de designløsninger, som ReDo udvikler.

I samarbejde med

03

ProTech.

Digitale fabrikationsteknologier er i gang med at ændre måderne vi producerer på. Hurtig formidling af teknologi påvirker industrier globalt. Lokale produktioner og innovation vil stige som et af resultaterne af denne udvikling.

Nye forretningsmodeller vil se dagens lys, unge iværksætter vil tage nye teknologier til sig of derved være med til at ændre hvordan vi arbejder med forretningsudvikling.

ProTech er et industrielt makerspace hvor alle de nødvendige fabrikationsteknologier er til stede sammen med muligheden for at dele den nødvendige knowhow til at opnå succes. Et digitalt værksted gør det nemt at omsætte idéer til virkelighed, derfor er et digitalt værksted det oplagte sted til både prototype-processer, produkt produktion og produktion af specialværktøj eller enkeltdele, der kan gøre din virksomhed mere effektiv. 

I samarbejde med

04

Incuba.

I Incuba skaber vi øget iværksætteri og vækst med fokus på Cirkulær Økonomi. Incuba tilbyder iværksætter at blive optaget på forskellige forløb, når man starter som iværksætter:
Alt. Incuba er et community for
1. Idé
2. Forretningsmodel
3. Eksekvering
4. Skalering

Ud over kompetenceudvikling til CØ iværksætter tilbyder Incuba åbne events for det brede netværk, mulige samarbejdspartner, kunder og etablerede virksomheder.
Incuba skal kombinerede studier og iværksætteri: det er et forum, hvor iværksættere skal skabes morgendagens grønne forretningsmodeller. Vi ønsker at danske ingeniører bliver verdens bedste indenfor i cirkulær økonomi.

Compas – InCuba skal kombinere studier og iværksætteri. Det er et forum, hvor iværksættere skal skabe morgendagens grønne forretningsmodeller. Vi ønsker at danske ingeniører bliver verdens bedste i cirkulær økonomi.

05

Ponic.

Compas Ponic skal ses som en platform, hvor der arbejdes på nye metoder og teknologiske dyrkningsformer. Ved hjælp af biologi, sensorer og digital læring vil markedet for dyrkning af planter ændre sig radikalt. Med metoder som hydroponic, aeroponic og fogponic vil vi i fremtiden se mange innovative løsninger på hvordan vi dyrker i byerne.

Produktion og konkurrence er i dag globaliseret. Med Compas Ponic etableres en række faciliteter og services for myndigheder, videns institutioner og virksomheder på et sted for at sikre samarbejde, udvikling af dynamik og for at der kan gives vækst til alle.

Det sker med fokus på globale trends som infarming, teknologisk farming ogbæredygtighed; trends spiller en væsentlig rolle på et stærkt konkurrencepræget marked.

Som en del af vores arbejde med Ponic har vi indgået et partnerskab med Insero Education, BrainWash og Zweck om at udvikle læringskits samt workshops og oplæg til brug i STEM-undervisning i både grundskoler og på ungdomsuddannelser. Formålet er at bruge Ponic-teknologien som et praktisk lærings-middel til at implementere mere undervisning i Miljø, Klima, Innovation og Teknologi (K-MIT).

Læs mere om PonicBox her.

I samarbejde med

Compas@Hedensted.dk

+45 29 25 79 86

Danmarksvej 2, 8722 Hedensted

 Vi arbejder ud fra FN’s verdensmål