Compas - Ponic

01

PONICBOX.

PonicBox er et læringskit, der er udviklet til brug i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Den er udviklet ud fra grundtanken om, at fremtidens bæredygtige løsninger skal komme fra de unges generation. Derfor er det vigtig for os at hjælpe dem til at udvikle legende og innovativt tænkende hjerner. PonicBox bidrager til dette ved at bringe en virkelig, men stadig ufærdig løsning ind i klasselokalerne, så eleverne og lærerne får et motiverende værktøj til at arbejde med teknologi, innovation og klima i undervisningen. 

Med PonicBox kan i eksperimentere med og dyrke bæredygtige afgrøder direkte i klasselokalet

PonicBox er særligt oplagt at integrere i STEM-fagene og i de fællesfaglige fokusområder. PonicBox kan dog bruges i undervisningen helt fra 3. klasse til 3.g.

 

02

PONIC-TEKIKKEN.

PonicBox er udviklet med udgangspunkt i ponicteknologien og de vertikale farme. Ponicteknologien er helt kort fortalt en måde at dyrke afgrøder på uden jord, i et lukket system, hvor planterne på forskellige måder får tilført de nødvendige næringsstoffer og ilt igennem vandet. Da systemet er lukket kan vandet recirkuleres og vandforbruget kan derfor reduceres med op til 95 % i forhold til konventionelt landbrug. Samtidigt er der med det lukkede system heller ingen udsivning af næringsstoffer til det omkringliggende miljø. Ponicteknologien er også grundlaget de vertikale farme, hvor man ikke kun udnytter kvadrametrene, men også kubikmetrene i dyrkningen. Ved hjælp af ponicteknologien kan man i det store perspektiv således dyrke afgrøder under stadigt mere ekstreme klimaforhold, man kan dyrke afgrøder lokalt og man kan gøre det med en minimal miljøbelastning.

03

BASISSÆT.

Et PonicBox sæt med alle de nødvendige dele til, at I kan gå igang med at dyrke bæredygtige afgrøder direkte i klasselokalet.

Kassen indeholder: pumpesystem med timere, en vækstkasse, vækstmedie, lys og en vandtank.

I én PonicBox er der plads til 15 planter. Hvert pumpesystem kan med små justeringer drive væksten af planterne i op til tre vækstkasser og dermed give muligheden for at dyrke 90 planter pr. pumpe.

 

04

EKSTRA KASSE.

En ekstra kasse, der kan supplere PonicBoxen så I har plads til at eksperimentere med flere forskellige planter.

Kassen indeholder: vækstkasse, vækstmedie og lys.

Hver kasse har plads til yderligere 15 planter. Til hvert pumpesystem kan der tilkøbes 5 ekstra kasser.

 

Compas - Ponic

05

WORKSHOP

Med ponicteknologien som udgangspunkt arbejder vi med miljø, teknologi, innovation og klimavenlige afgrøder. Vi klæder jer på til at kunne arbejde med ponic-teknologien på skolerne og har forløb for både lærerne og eleverne. 

Vi tilbyder workshops der både går helt konkret ned i teknologien samt workshops og oplæg der trækker teknologien op på et højere plan og sætter det i perspektiv til klima, iværksætteri og verdensmålene.

Vores overordnede visionen er at eleverne skal kunne forstå og kunne handle på klima og innovation med udgangspunkt i teknologi. Verden ændrer sig og vi er nødt til at gøre tingene på nye måder. Teknologien giver os muligheder, hvis vi forstår at bruge den og koble den med ny viden

 

 

06

BESTIL OG HØR MERE.

For yderligere information og bestilling kan I kontakte Linnea på tlf: 7975 5629 eller mail: linnea.sorensen@hedensted.dk

Compas@Hedensted.dk

+45 29 25 79 86

Danmarksvej 2, 8722 Hedensted

 Vi arbejder ud fra FN’s verdensmål