01

Compas?

Compas er et internationalt strategicenter for Cirkulær Økonomi, der omhandler iværksættere, virksomheder og offentlige instanser som arbejder med grøn omstilling. Cirkulær Økonimi (CØ) handler om at gøre væksten bæredygtige. Compas er derfor et ambitiøst bidrag til realiseringen af FN’s 17 verdensmål. Compas er bosiddende i Hedensted Kommune.

I Compas, arbejdes der ud fra de fem modeller der er udgivet af WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) identificeret af Accenture. Accenture identificerede fem forretningsmodeller og tre disruptive teknologier, der hjælper dig med at gennemføre den cirkulære økonomi,

Læs mere om vores strategi her: COMPAS Strategi 2023-2027

 

02

Metoder

Som udgangspunkt arbejder Compas indenfor fem forskellige metoder. Disse metoder danner fundamentet i de grundlæggende byggesten i Compas projekterne.

1. Cirkulær forsyninger – Brug af vedvarende energi og biobaserede eller fuldt genanvendelige materialer.

Eksempelvis: Pantsystemer på emballage, hvor materialet smeltes om og genanvendes. Vindmøller hvor el produceres af en vedvarende energikilde.

2. Genanvend ressourcer – Gendan nyttige ressourcer ud af materialer, biprodukter eller affald.

Eksempelvis: Mask fra ølproduktion bruges som dyrefoder.

3. Forøg produkt levetid – Udvid produktets livscyklus gennem reparation, opgradering og videresalg såvel som gennem innovation og produktdesign.

Eksempelvis: Fairphone, en telefon der er bygget til at kunne blive opgraderet.

4. Deleplatform – Forbind produktets brugere til hinanden og tilskynd til at dele brug, adgang og ejerskab for at øge produktets udnyttelse.

Eksempelvis: AirBnB, GoMore, Uber osv. Der alle tilskynder til forskellige måder at dele produktet.

5. Produkter som service – Kunderne betaler for adgang til produktet i modsætning til ejerskab af produktet. Dermed øges mulighederne for at udnytte effekterne af cirkulær produktion og deling af produkter.

03

Teknologier

For os i Compas, er det vigtigt at være en del af fremtiden og dens udviklingen, derfor prioriteres det højt at vi har indblik i mulighederne omkring os. Som udgangspunkt arbejder vi indenfor de følgende tre teknologier:

1. Digitale teknologier: Digitale teknologier såsom Internet of Things (IoT), big data, blockchain og RFID, hjælper virksomheder med at spore og overvåge udnyttelsen af ressourcer og affaldskapacitet.

2. Fysiske teknologier: Fysiske teknologier såsom 3D printning, CNC-forarbejdning, energilagring og udvinding, modulære nanoteknologi og design teknologier, hjælper virksomheder med at reducere produktions- og materialeomkostninger og derved reducere miljøbelastningen.

3. Biologiske teknologier: Biologiske teknologier såsom bioenergi, bio-baserede materialer, biokatalyse, hydroponics, fogponics og aeroponics, hjælper virksomheder med at bevæge sig væk fra fossile energikilder.

Compas@Hedensted.dk

+45 29 25 79 86

Danmarksvej 2, 8722 Hedensted

 Vi arbejder ud fra FN’s verdensmål