Compas ReDo

 

En second life materiale station

I takt med at markedet kræver bæredygtige løsninger og genbrug af ressourcer, kræver markedet nye forsyningskæder. Derfor har vi etableret ReDo. ReDo arbejder med at genanvende materialer i bulk mængder, så der kommer second life på råvarer. Endvidere arbejder ReDo med at opgradere cirkulære materialer så de får en øget værdi.

CompasReDo har to ben. Det ene ben er materiale stationen, som er et grønt byggemarked, hvor brugte materialer forarbejdes og genbruges. Det andet ben er en materialebank.

Banken fungerer som opsamlingssted for innovative materialer fra både danske virksomheder og diverse nedrivninger. I ReDo – materialebank kortlægger en virksomhed dens affald, og der udvikles en beta designløsning. Det er hensigten at virksomhederne i Compas har mulighed for at skabe en business case på baggrund af den designløsning, som ReDo udvikler.