Compas Ponic

Et dyrkningsfællesskab i cirkulær dyrkning.

CompasFarming vision er at blive et nationalt og internationalt fyrtårn indenfor cirkulære dyrkningsformer, som hjælper iværksættere til vækst og jobskabelse ved en række innovations-  og udviklings faciliteter. CompasFarming skal ses som en platform, hvor der arbejdes på nye metoder og teknologiske dyrkningsformer. Ved hjælp af biologi, sensorer og digital læring vil markedet for dyrkning af planter ændre sig radikalt. Med metoder som hydroponic, aeroponic og fogponic vil vi i fremtiden se mange innovative løsninger på hvordan vi dyrker i byen.

Produktion og konkurrence er i dag globaliseret. Med CompasFarming etableres en række faciliteter og services for myndigheder, vidensinstitutioner og virksomheder på ét sted for at sikre samarbejde, udvikling og dynamik, der kan give vækst for alle.

Det sker med fokus på globale trends som infarming, teknologisk farming og bæredygtighed. Trends der spiller en væsentlig rolle på et stærkt konkurrencepræget marked.