CIRKULæ R PARTNERSKAB

  

  

  

COMPAS er et internationalt strategi center for Cirkulær Økonomi, der omhandler iværksættere, virksomheder og offentlige instanser, der arbejder med grøn omstilling. Cirkulær Økonomi (CØ) handler om at gøre væksten bæredygtig. Compas er derfor et ambitiøst bidrag til realisering af FN’s 17 verdensmål. Compas er bosiddende i  Hedensted Kommune.

I Compas arbejdes der ud fra de fem modeller der er udgivet af WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) og identificeret af Accenture. Accenture identificerede fem forretningsmodeller og tre disruptive teknologier, der hjælper dig med at gennemføre den cirkulære økonomi:

De 5 modeller:

1. Cirkulære forsyninger – Brug vedvarende energi og biobaserede eller fuldt genanvendelige materialer.

Eksempelvis: Pantsystemer på emballage, hvor materialet smeltes om og genanvendes. Vindmøller hvor el produceres af en vedvarende energikilde.

2. Genanvend ressourcer – Gendan nyttige ressourcer ud af materialer, biprodukter eller affald.

Eksempelvis: Mask fra ølproduktion bruges som dyrefoder.

3. Forøg produktlivstid –  Udvid produktets livscyklus ved reparation, opgradering og videresalg såvel som gennem innovation og produktdesign.

Eksempelvis: Fairphone, en telefon der er bygget til at kunne blive opgraderet.

4. Deleplatform – Forbind produktets brugere til hinanden og tilskynd til at dele brug, adgang eller ejerskab for at øge produktets udnyttelse.

Eksempelvis: AirBnB, GoMore, Uber osv, der alle tilskynder til forskellige måder at dele produktet.

5. Produkter som service – Kunderne betaler for adgang til produktet i modsætning til ejerskab af produktet. Dermed øges mulighederne for at udnytte effekterne af cirkulære produktion og deling af produkter.

Eksempelvis: Michelin fleet solutions hvor man lejer lastbildæk pr, kørte kilometer i stedet for at købe

De tre disruptive teknologier:

1. Digitale teknologier – Digitale teknologier såsom Internet of Things (IoT), big data, blockchain og RFID hjælper virksomheder med at spore og overvåge udnyttelsen af ressourcer og affaldskapacitet.

 

2. Fysiske teknologier – Fysiske teknologier såsom 3D printing, CNC forarbejdning, energilagring og udvinding, modulære nanoteknologi og design teknologier hjælper virksomheder med at reducere produktions- og materialeomkostninger og derved reducere miljøbelastningen.

3. Biologiske teknologier – Biologiske teknologier såsom bioenergi, bio-baserede materialer, biokatalyse, hydroponics, fogponics og aeroponics hjælper virksomheder med at bevæge sig væk fra fossile energikilder.

Samarbejdspartnere